15 inch trackline:       front 14,7 kg rear 15,6 kg
15 inch spikeline:       front 15,2 kg rear 16,0 kg
17 inch runline:           front 17,8 kg rear 19,4 kg
17 inch monoblock:  front 17,4 kg rear 18,0 kg
17 inch lorinser:          front 17,8 kg rear 18,2 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

met dank aan Oscar (Ossy)